Τι είναι το Κτηματολόγιο και πότε χρειάζεστε δικηγόρο

Το κτηματολόγιο ιδρύθηκε στην Ελλάδα με το νόμο 2664/1998, ο οποίος αντικατέστησε το παλιό σύστημα μεταγραφών στα υποθηκοφυλακεία. Το νέο σύστημα παρέχει ψηφιακές πληροφορίες για όλα τα ακίνητα της χώρας,…