Σε περίπτωση που υπάρχει διαθήκη, ο δικηγόρος θα συνδράμει για την ορθή διανομή των περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Η αρωγή του δικηγόρου θα είναι στο να φροντίσει η διανομή των περιουσιακών στοιχείων να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπει το κληρονομικό δίκαιο.
Σε περίπτωσει που δεν υπάρχει διαθήκη και ένα άτομο αποβιώσει χωρίς να έχει ορίσει τους κληρονόμους, τότε η περιουσία του περιέρχεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τα όσα ορίζει το κληρονομικό δίκαιο. Οι δικαιούχοι καθορίζονται σύμφωνα με τις κληρονομικές τάξεις.
Εάν έχετε ερωτήσεις που αφορούν τη κληρονομιά που πρόκειται να σας επαχθεί ή αν επιθυμείτε νομική εκπροσώπηση σε ένα θέμα κληρονομικής διαδοχής, επικοινωνήστε με έναν έμπειρο δικηγόρο για κληρονομικά σήμερα!
Εάν υπάρχει διαθήκη που ρυθμίζει τον τρόπο διανομής των περιουσιακών στοιχείων, τότε θα πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες για τη κήρυξη αυτής κυρίας και τη δημοσίευση της, στα κατά τόπον αρμόδια δικαστήτια της κληρονομιάς.
 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, τότε θα πρέπει ο δικηγόρος σας να διασφαλίσει πως όλα τα περιουσιακά στοιχεία διανέμονται σύμφωνα με το κληρονομικό δίκαιο και ειδικότερα πως έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις της εξ’ αδιαθέτου διαδοχής και της νόμιμης μοίρας.
Ουσιαστικά μετά από το θάνατο του κληρονομούμενου υπάρχουν δύο εκδοχές.
Είτε θα πρόκειται να ακολουθηθεί η διαδοχή εκ διαθήκης αν ο θανών άφησε κάποια διαθήκη με την οποία όρισε την επιθυμία του για το πως θα ήθελε να διανεμηθούν τα κινητά και τα ακίνητα του, είτε θα εφαρμοστεί το σύστημα της εξ’ αδιαθέτου διαδοχής αν δεν υπάρχει διαθήκη κατά το οποίο ακολουθούνται οι 6 τάξεις κληρονομικής διαδοχής.
Σημαντικό είναι μετά το θάνατο ενός προσώπου να ακολουθηθούν τα βήματα που ορίζει το κληρονομικό δίκαιο.Αρχικά, σε περίπτωση που υπάρχει διαθήκη να κηρυχθεί κυρία και να δημοσιευθεί από το αρμόδιο τοπικά Ειρηνοδικείο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη να πραγματοποιηθεί αποδοχή ή αποποίηση της κληρονομιάς εντός τετραμήνου από το θάνατο του κληρονομούμενου καθώς και εντός 6μήνου να πραγματωθούν οι διαδικασίες στην αρμόδια ΔΟΥ.

Τι προβλέπει το κληρονομικό δίκαιο για τον εκτελεστή διαθήκης;

Στον αστικό κώδικα προβλέπεται η δυνατότητα στον κληρονομούμενο να ορίσει στη διαθήκη του εκτελεστές ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι θα έχουν ως έργο τους να εκτέλεστεί η διάταξη τελευταίας βούλησης του διαθέτη. Το πρόσωπο που πρόκειται να  διοριστεί εκτελεστής διαθήκης, είναι απαραίτητο να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ενώ οι αρμοδιότητές του ξεκινούν από το χρονικό σημείο της αποδοχής του λειτουργήματός του. Έργο του εκτελεστή διαθήκης είναι να εκτελεστούν οι διατάξεις της διαθήκης. Ένας έμπειρος δικηγόρος για κληρονομικά θα σας βοηθήσει ενεργά.

Διαβάστε Επίσης:  Διακόσμηση με λουλούδια - Ποια Άνθη ταιριάζουν σε εσάς

Οι πράξεις που δικαιούται να επιχειρήσει ο εκτελεστής είναι αφενος εκείνες που έχει κατονομάσει ο διαθέτης και αφετέρου όσες κρίνονται απαραίτητες για την εκτέλεση της βούλησης του διαθέτη.Αναφορικά με την ευθύνη του εκτελεστή διαθήκης, αυτός υποχρεούται εκ του νόμου  να επιδεικνύει επιμέλεια καθώς ευθύνεται έναντι του κληρονόμου, όπως ο εντολοδόχος για κάθε ζημία της κλητονομιάς από πταίσμα του.

Ποια είναι τα είδη της διαθήκης;

Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες διαθηκών (οι οποίες ονομάζονται τακτικές) και κάθε μια από αυτές ρυθμίζεται στο κληρονομικό δίκαιο.Υπάρχουν και οι έκτακτες διαθήκες οι οποίες ωστόσο στη πράξη συναντώνται σπανιότατα.
Ας αναλύσουμε τις κατηγορίες των τακτικών διαθηκών: α)Ιδιόγραφη διαθήκη: είναι η διαθήκη, η οποία κατά το άρθρο 1721 ΑΚ, γράφεται καθ’ολοκληρίαν με το χέρι του διαθέτη.Στα θετικά της η ευκολία με την οποία ο διαθέτης μπορεί να εκφράσει τη τελευταία του βούληση.Στα αρνητικά της, τα ζητήματα της μη εμφάνισης της από τους ενδιαφερόμενους, η παραποιημένη εμφάνιση της από αυτούς καθώς και το ενδεχόμενο σύνταξης της μετά από πίεση ή απειλή στο πρόσωπο του διαθέτη. χρονολογείται και υπογράφεται από αυτόν. Η ιδιόγραφη διαθήκη έχει το μειονέκτημα πως δε μπορεί πάντοτε να εξασφαλίσει στον διαθέτη πως θα γίνει η τελευταία του βούληση για τη διάθεση των περιουσιακών του στοιχείων αποδεκτή καθώς μπορεί οι ενδιαφερόμενοι να μη την εμφανίσουν ή να την εμφανίσουν παραποιημένη ή να συντάχθηκε κατόπιν πίεσης ή απειλής στον πρόσωπο του διαθέτη.Για να είναιέγκυρη μια ιδιόγραφη διαθήκης θα πρέπει α)να έχει γραφτεί ολοκληρωτικά με το χέρι του διαθέτη, β)να έχει χρονολογηθεί από τον διαθέτη και γ)να έχει υπογραφεί από τον διαθέτη.

β)Δημόσια διαθήκη: κατά το άρθρο 1724 ΑΚ δημόσια διαθήκη είναι αυτή που συντάσσεται με δήλωση του διαθέτη σχετικά με τη τελευταία του βούληση σε συμβολαιογράφο με τη παρουσία τριών μαρτύρων ή δεύτερου συμβολαιογράφου και ενός μάρτυρα. Αρχικά ο διαθέτης προβαίνει σε προφορική δήλωση της τελευταία του βούλησης ενώπιον του συμβολαιογράφου και των μαρτύρων. Ο διαθέτης μπορεί να υπαγορεύει από σχέδιο ή να κάνει χρήση σημειώσεων. Στη συνέχεια ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη, τη λεγόμενη έκθεση περί της διαθήκης η οποία περιέχει τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία που εξατομικεύουν και πιστοποιούν τη τελεσθείσα ενώπιον του συμβολαιογράφου διαδικασια. Οι δικηγόροι κληρονομικού δικαίου θα σας εξασφαλίσουν την ομαλή έκβαση της υπόθεσης.

Διαβάστε Επίσης:  Λίστα για Μετακόμιση - Ξεκινήστε με Στρατηγική

γ)Μυστική διαθήκη: Κατά το άρθρο 1738 ΑΚ μυστική είναι η διαθήκη αυτή που πραγματοποιείται με τη παράδοση από τον ίδιο τον διαθέτη στον συμβολαιογράφο ενός εγγράφου δηλώνοντας προφορικώς πως το έγγραφο αυτό εμπεριέχει τη τελευταία του βούληση, με απαραίτητη τη παρουσία τριών μαρτύρων ή με τη παράσταση δεύτερου συμβολαιογράφου και ενός μάρτυρα. Και για τη μυστική διαθήκη συντάσσεται πράξη από τον συμβολαιογράφο, όπως γίνεται και στη δημόσια διαθήκη,προκειμένου να επισημοποιηθεί η διαδικασία.

Συνοψίζοντας, το κληρονομικό δίκαιο αποτελεί το θεματοφύλακα της βούλησης του διαθέτη και μέσα από εκτεταμένη νομοθετική πρόνοια διασφαλίζει πως η περιουσία του θα διανεμηθεί σύμφωνα με τη θέληση του.