Το κτηματολόγιο ιδρύθηκε στην Ελλάδα με το νόμο 2664/1998, ο οποίος αντικατέστησε το παλιό σύστημα μεταγραφών στα υποθηκοφυλακεία. Το νέο σύστημα παρέχει ψηφιακές πληροφορίες για όλα τα ακίνητα της χώρας, συμπεριλαμβανομένων νομικών και τεχνικών δεδομένων.

Η λειτουργία του κτηματολογίου ξεκίνησε με τις λεγόμενες πρώτες εγγραφές, οι οποίες αποτυπώνουν τις πληροφορίες που υπήρχαν στα υποθηκοφυλακεία. Σε αυτές τις εγγραφές μπορεί να υπάρχουν σφάλματα, τα οποία πρέπει να διορθωθούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που η πρώτη εγγραφή είναι ανακριβής, ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα διορθωσης με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου πρωτοδικείου. Η προθεσμία για την υποβολή της αγωγής είναι επτά χρόνια, από την ανάρτηση της πρώτης εγγραφής. Για τις πρώτες περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από τον νόμο 3481/2006, η προθεσμία αυτή διπλασιάζεται σε 14 χρόνια.

Το κτηματολόγιο είναι ένα σύστημα που παρέχει ψηφιακές πληροφορίες για όλα τα ακίνητα της Ελλάδας. Το σύστημα αυτό ξεκίνησε να λειτουργεί στην Ελλάδα το 1998, αντικαθιστώντας το παλιό σύστημα μεταγραφών στα υποθηκοφυλακεία.

Οι πρώτες εγγραφές που έγιναν στο κτηματολόγιο ήταν ανακριβείς σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αγωγή ενώπιον του αρμόδιου πρωτοδικείου για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Η προθεσμία για την υποβολή της αγωγής είναι επτά χρόνια, από την ανάρτηση της πρώτης εγγραφής. Για τις πρώτες περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από το 2006, η προθεσμία αυτή διπλασιάζεται σε 14 χρόνια.

Οι συνηθέστερες περιπτώσεις που χρειάζεται συνδρομή δικηγόρου σε υποθέσεις κτηματολογίου είναι:

  • Υποθέσεις διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής: Ο δικηγόρος μπορεί να σας βοηθήσει να υποβάλετε αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής, να προετοιμάσετε το απαραίτητο νομικό υπόβαθρο και να εκπροσωπήσετε τα συμφέροντά σας ενώπιον της επιτροπής ενστάσεων.
  • Υποθέσεις πρόδηλων σφαλμάτων: Ο δικηγόρος μπορεί να σας βοηθήσει να υποβάλετε αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος στον προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου.
  • Υποθέσεις ιδιοκτησιακής αμφισβήτησης ή αγνώστου ιδιοκτήτη: Ο δικηγόρος μπορεί να σας βοηθήσει να υποβάλετε αγωγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για την επίλυση αυτών των ζητημάτων.
Διαβάστε Επίσης:  Κατά Πόσο Αξίζει ένα Μεταπτυχιακό εξ' Αποστάσεως;

Ειδικότερα, οι δικηγόροι μπορούν να σας βοηθήσουν με τις ακόλουθες εργασίες:

  • Να σας συμβουλεύσουν για τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας.
  • Να σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά.
  • Να σας εκπροσωπήσουν ενώπιον των αρμόδιων αρχών.
  • Να σας βοηθήσουν να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας σε περίπτωση δικαστικής διένεξης.

Η συνδρομή δικηγόρου στο κτηματολόγιο είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η νομοθεσία είναι περίπλοκη και οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Ένας έμπειρος δικηγόρος μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε λάθη και καθυστερήσεις και να προστατεύσετε τα δικαιώματά σας.